MVO verklaring

mvo-image
mvo-image

MVO verklaring van De Kleermaeker

Schildersbedrijf De Kleermaeker is erop gericht om een positief resultaat te bereiken, niet alleen in economisch, maar ook in sociaal en ecologisch opzicht. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO Verklaring) integraal onderdeel van haar ondernemerschap.

Bestuur van de organisatie

Ons management team heeft een doorlopende dynamische interactie met zijn omgeving. Wij vangen de verschillende signalen van onze medewerkers en opdrachtgevers op en vertalen die direct intern. Het management team zorgt ervoor continu op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van producten en materialen, en de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (onderdelen van de MVO verklaring).

Mensenrechten

Mensenrechten vormen de basisrechten van iedereen op aarde. Alhoewel overheden de plicht en verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te beschermen, dienen alle organisaties mensenrechten te respecteren – niet alleen binnen hun eigen organisatie, maar ook binnen hun gehele invloedssfeer. Wij erkennen dat de mensenrechten universeel zijn, ongeacht of de overheid in staat is of bereid is om deze plicht te vervullen.

Arbeidsomstandigheden

Wij zorgen ervoor dat iedere medewerker een gezonde en veilige werkplek heeft waarin de wettelijke voorschriften op het gebied van Arbo-zorg in acht genomen worden. Verder wordt elke medewerker. gestimuleerd zichzelf steeds verder te ontwikkelen, hiervoor hebben wij een eigen opleidingsfonds. Onze eigen keurmeester verzorgt periodiek het onderhoud aan en keuring van steigers, ladders, machines en gereedschappen. Het registreren en bespreken van gevaren of gevaarlijke situaties is gewaarborgd via de RI&E. (risico inventarisatie en evaluatie)

Milieu

Activiteiten van een organisatie hebben altijd een invloed op het milieu. Wij spannen ons in om de negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken door middel van een integrale aanpak. Dat doen wij door o.a. efficiënt om te gaan met materialen en grondstoffen, gebruikt te maken van duurzame producten en bij de inkoop zo veel mogelijk rekening te houden met producten en diensten met een sociaal of milieukeurmerk. Natuurlijk wordt al het afval volgens de normen gescheiden. Door gebruik te maken van auto’s met zuinige of elektrische motoren, het plaatsen van zonnecollectoren op het bedrijfspand en gebruik te maken van groene energie reduceren wij het energieverbruik sterk en belasten wij het milieu aanzienlijk minder..

Eerlijk zakendoen

Eerlijk handelen heeft betrekking op het ethisch omgaan met andere organisaties en partijen. In onze optiek gaat hier om bedrijfsethiek, integriteit, transparantie, eerlijkheid, verantwoording en respect voor de wet. Al deze aspecten zijn in onze werkwijze geïmplementeerd.

Klantbelangen

Omdat we diensten leveren aan opdrachtgevers, hebben we verantwoordelijkheden richting deze klanten. Aspecten die betrekking hebben op verantwoord omgaan met klanten zijn onder meer het gebruik van veilige producten, de zorg voor een veilige omgeving en het niet aantasten van de private sfeer. Aandacht voor de wensen van de opdrachtgever is voor ons een voorwaarde om te komen tot een eindresultaat, dat beantwoordt aan de verwachtingen!

Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling

Ons bedrijf ziet een belangrijke rol in het dragen van de verantwoordelijkheid voor het versterken van binding en stabiliteit in de samenleving. Denk hierbij aan het inzetten van expertise en middelen of door het steunen van non-profit organisaties.
Voorbeelden zijn hiervan het uitlenen van de hoogwerker voor sponsorlopen, het gratis opbouwen/afbreken van steigers voor Theater en muziek evenementen, het leveren van verf voor Jeugdplan en het gratis schilderen van een huis voor “Uitstel van Executie”. Ook nemen wij deel aan activiteiten voor het goed doel zoals Rode Kruis Gala, Golf4Jaimey van de Lions en ondersteunen financieel Stichting Bio Kinderrevalidatie, het Ronald McDonald huis en het Toon Hermans huis. Daarnaast bieden we langdurige werklozen, mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren met weinig toekomstperspectief een werkplek. Wij geven deze waardevolle medewerkers extra aandacht en ze krijgen speciale begeleiding om ze een veilige en prettige werkomgeving te bieden waarin ze zich verder kunnen ontplooien.

Januari 2016, Arnhem

Geïnteresseerd in onze diensten?

Wij zijn er voor jou Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op